Monthly Archives: november 2017

Urime nata e mirë e Mevludit (Ditëlindjes së Muhamedit s.a.s.)!

Nata e mirë e Mevludit

Të gjithë kombet e popujt e ndryshëm, sipas rastit e vendit, festojnë ditëlindjen e njerëzve të tyre me zë, të dalluar për vepra trimërie, bamirësie, letrare, filozofike e shkencore, duke i shërbyer jo vetëm kombeve përkatëse, por edhe mbarë njerëzimit. Këta njerëz të mëdhenj, jo vetëm i kanë sjellë dobi e përfitim popujve të ndryshëm, por bëhen më vonë shembuj për brezat e ardhshëm që të shkelin në gjurmët e tyre. Po, nëse ka një ngjarje, e cila mund të shkaktojë me të vërtetë gëzim dhe pjesëmarrje të përbotshme, ajo është pa dyshim, lindja e Profetit të bekuar, Muhamed Mustafasë. Ai i solli mbarë botës mesazhin e paqes dhe harmonisë në atë kohë, kur ajo botë kishte nevojën më të madhe për të.

Fjala “mevlud” do të thotë lindje, i lindur, ditëlindje, jetëshkrim. Është fjala për vulën e profetëve, Hz. Muhamed (s.a.s.). Mëngjesi i asaj nate u bë i begatë sepse kishte lindur një ditë krejt e re, ishte hapur një periudhë drite për njerëzimin. Natën kur lindi Profeti, në pallatin e Kisras, perandorit të Iranit, janë shembur katërmbëdhjetë kolona, liqeni i shenjtëruar dhe shumë i njohur i quajtur Save u tha menjëherë, zjarri i pashuar qysh prej njëmijë viteve i zoroastrianëve është shuar dhe disa ngjarje të tjera interesante kanë ndodhur në botë. Të gjitha këto janë komentuar si shenja se në të ardhmen zjarri i mohimit dhe hipokrizisë do të shuhej me duart e Profetit, se do të përhapeshin drejtësia dhe virtytshmëria.

Kjo natë, domethënë kjo lindje është një favor i Allahut për të gjithë njerëzimin. Zoti ynë i Lartë urdhëron kështu në Kur’an:

“…Duke iu dërguar njerëzve, nga mesi i tyre, një profet që t’u këndojë ajetet e Allahut, t’i pastrojë, t’u mësojë librin dhe urtësinë, Allahu u ka bërë një dhuratë të madhe besimtarëve!” (El-Imran, 164)   “…Ne të dërguam ty si mëshirë për botët!..” (El-Enbija, 107)

Fjala “mevlud” ka dhe kuptimin e festës fetare të myslimanëve në përvjetorin e lindjes së pejgamberit Muhamed (s.a.s.). Dhe prej saj kanë lindur shprehjet nata e mevludit, këndoj mevlud, ju ftoj për mevlud, etj. Me kërë rast organizohet ceremoni fetare festive popullore. Kjo festë jubilare kremtohet në mbarë botën myslimane në mënyrë të shkëlqyeshme. Në këtë ditë madhështore organizohen biseda dhe kumtesa rreth jetës së ndritshme të Muhamedit (a.s.), zhvillohen tubime e takime duke trajtuar probleme rreth personalitetit të të dërguarit të Zotit (xh.sh.), këndohen ajete të Kur’anit Fisnik, lirika fetare të quajtura ilahi, si dhe këndohen nga secili popull në gjuhën e vet poezitë liriko-epike të quajtura “Mevlud”, duke përzgjedhur ata që e kanë zërin e bukur dhe melodioz. Edhe këtu në Shqipëri të mëdhenj e të vegjël, të gjithë myslimanët mblidhen bashkë për të kremtuar këtë festë ndërkombëtare të ditëlindjes së Profetit me anë të aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe ceremonive të mevludit, duke rënë në salavat dhe duke u lutur për Profetin për paqe e mëshirë.

Ndërkaq duhet të përmendim se festimi dhe përkujtimi i këtij përvjetori, i kësaj ngjarjeje të shënuar për të gjithë myslimanët, nuk është domosdoshmëri fetare. Ky eveniment mbeti një vepër e mirë dhe e dobishme për mbarë besimtarët myslimanë, duke qenë se na kujton të Dërguarin e Allahut dhe na e forcon lidhjen me të. Rreth kësaj në një hadith që e transmeton Abdullah Ibn Mes’ud thuhet: “Atë që myslimanët e shohin se është vepër e mirë, që duhet të bëhet, do të konsiderohet e mirë edhe tek Allahu, edhe atë që myslimanët e shohin të keqe, që nuk duhet të bëhet, edhe tek Allahu konsiderohet e keqe” (Ahmed). Duke u nisur nga ky hadith dhe të tjerë të ngjashëm me këtë, themi se festimi i mevludit është një vepër e mirë, që sjell shumë dobi dhe efekte të mira për besimtarët myslimanë. Duke marrë pjesë në evenimente të tilla, ku pjesëmarrja e myslimanëve është tepër e madhe, është arritur që njerëzit jo vetëm kanë shtuar njohuritë rreth fesë Islame, jetës dhe veprës së pejgamberit të fundit, por me kohë kanë frekuentuar edhe xhamitë për të kryer adhurimet obliguese.

Këndimi i Mevludit duhet të ketë për qëllim kujtimin e Profetit dhe përjetimin e ndjenjave të dashurisë dhe respektit për të si rob dhe i dërguar i Allahut. Në kohën tonë ka marrë një formë shumë të përhapur këndimi i Mevludit me pretekste të ndryshme. Në të vërtetë, kjo është një gjë e mirë. Nuk ka dyshim se për ne është e mirë dhe e bukur çdo gjë që do të na e kujtonte e do ta bënte që ta donim Pejgamberin tonë. Mirëpo, në zhvillimet që ka pësuar kuptimi mbi këtë ceremoni përkujtimore si dhe praktika e saj, vihen re koncepte e qëndrime të skajshme e të padrejta. Në njërën anë, është gabim që Mevludi, duke e kapërcyer përmbajtjen dhe kuptimin e tij si ceremoni përkujtimore, të shndërrohet në një formë adhurimi. Në anën tjetër, është gabim edhe mohimi kategorik i Mevludit duke e quajtur risi (bid’at). Nëse në një drejtim janë bërë gabime, ato duhen rregulluar pa shkaktuar çorientim në drejtime të tjera. E rëndësishme është që të bëhen vlerësimet dhe rregullimet e duhura nga njerëzit dhe organet kompetente të fesë.

Për shekuj me radhë ne nuk e kemi respektuar Profetin aq sa e meriton dhe nuk mund t’ia festojmë siç duhet një ditëlindje, një javë apo një muaj të dedikuar vetëm kësaj lindjeje të bekuar. Kjo nuk do të jetë e mjaftueshme edhe sikur ta bëjmë për vite me radhë, megjithatë, “një mbret sillet ashtu siç i takon një mbreti dhe një shërbyes kryen punën e tij prej shërbëtori.” Prandaj, ne duhet të bëjmë çfarë të mundemi në këtë drejtim, çfarëdo që është brenda mundësive tona duke thënë: “më mirë kaq se asgjë.”

Rreth tekstit të Mevludit

Ceremonitë e para përkujtimore të quajtura “Mevlud” ndeshen për herë të parë në Egjipt, ndërsa në shtetin Osman ceremonitë e Mevludit kanë filluar të praktikohen pas periudhës së Muratit II.

Sipas mendimit të njëzëshëm të autoriteteve myslimanë, mevludi i parë është shkruar në gjuhën arabe në kohën e Ebu Said Muzaferudin Kokboriut, i cili vdiq më 1233 në Erbil. Ndërsa tekstin e mevludit, një poemë e gjatë 800 vargëshe në gjuhën turke, e përpiloi poeti i shquar turk Sulejman Çelebiu me titull “Vesiletu’n-Nexhat” (Shkaku i shpëtimit), të cilën e pati përfunduar në vitin 1409 në Bursa. Mevludi bën fjalë për jetën e pejgamberit tonë plot ndjenja dashurie e respekti me një shprehje shumë të sinqertë e intime. Ai përmban nëntema të tilla si nderi që i solli botës Pejgamberi (a.s.) me lindjen e tij, ardhja e profetësisë, ngjarja e Miraxhit, shpërngulja në botën tjetër etj., si dhe pjesë me lavdërime për të, përgjërime dhe lutje. Në këtë kontekst, Mevludi ka një vlerë që nuk mund të krahasohet kurrë me asnjë poemë tjetër në botë. Greku Homer, Francezi La Fonten, Anglezi Shekspir, Gjermani Gëte, Rusi Pushkin; asnjë nga veprat e këtyre poetëve nuk është recituar më shumë se Mevludi Sherif.

Hartimi i mevludeve në gjuhën shqipe ka një traditë të hershme mbi 250 vjeçare, ku njihen mbi 15 autorë. Mevludet e para në gjuhën shqipe nisin me Mevludin e parë të Hasan Zyko Kamberit, e vazhdojnë deri në ditët tona. Më 1878 Hafiz Ali Riza Ulqinaku bëri një përkthim të përsosur të Mevludit të Sulejman Çelebiut. Ky nuk ishte vetëm një përkthim nga Mevludi në fjalë, por edhe një përshtatje famoze në poezinë epike shqiptare.

Mevludet e para në gjuhën shqipe kanë qenë të shkruara me alfabetin turko-arab e më vonë në alfabetin shqip. (Mevludi në Shqipëri këndohej në gjuhën turke dhe sipas zakonit lutjet bëheshin në gjuhën arabe). Këto mevlude kanë qenë përkthime, përshtatje dhe origjinale, si dhe kanë përfshirë të gjitha zonat e Shqipërisë, trojet shqiptare dhe diasporën. Në gjuhën shqipe sot mund të numërojmë më shumë se njëzet Mevlude të botuara në kohë të ndryshme, të cilat janë trajtuar edhe në veprën “Mevludet në gjuhën shqipe” të autorëve Faik Luli dhe Islam Dizdari.

Mevludet në gjuhën shqipe kanë pasur përhapjen e tyre në zona të ndryshme. Shumë prej tyre janë ribotuar disa herë në Shqipëri, në Kosovë, në Mal të Zi, në Maqedoni, në Turqi, në Amerikë, Belgjikë e kudo ku ka shqiptarë. Nga Mevludet më të njohura të autorëve shqiptarë mund të veçojmë Mevludet e Hafiz Ali Ulqinakut, Hafiz Ali Korçës, Fahrudin Osmanit, Hafiz Abdullah Zemblakut dhe Tahir Efendi Popovës.

Mevludi, një vepër e cila i prezantoi botës poemën më të recituar në botë, është e rëndësishme sepse pasqyron në mënyrë objektive ndjenjat fetare të shoqërisë myslimane. Shpresojmë që vepra të tilla të rrënjosura në kulturën e popullit tonë do të ndihmojnë ata që duan të dinë rreth Islamit, të kuptojnë botën e brendshme të myslimanëve, dashurinë që ata ushqejnë për Profetin dhe lidhjet shpirtërore midis tyre dhe atij në mënyrë korrekte.

Disa vargje nga Mevludi i Hafiz Ali Korçës:

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Për nder të Muhamedit mos kurse rahmetin,

na dhuro neve o Zot bukurinë e xhenetit.

Sado faje të kemi shpresën nuk e presim,

Zot i madh prej Teje shumë mëshirë presim.

Madhështia Jote na jep shumë shpresë,

mëshira që ke, nuk na lë pa pjesë.

Nëse na i fal gabimet tregona bukurinë,

nëse na përzë, prapë tek Ti ne vijmë.

Me zemër të djegur Allah të thërresim,

me Allah në gojë Zot, edhe kur të vdesim!

Huazuar nga zaniinalte.al

Shënohet 28 Nëntori – Dita e flamurit kombëtar edhe në Oslo!

Ky vikend u përmbyll sot me kremtimin e festës së 28 Nëntorit – Ditës së flamurit kombëtar shqiptarë me nxënësit e shkollës shqipe «Naim Frashëri» dhe shkollës së mësim-besimit islam «Urtësia».

Këta nxënës që vijojnë mësimet në gjuhën shqipe dhe mësim-besimin islam janë të mrekullueshëm dhe sot në programin solemn e treguan talentin e tyre, duke recituar e kënduar për më të dashurin atëdhe, për gjuhën e ëmbël shqipe, për gjithë ata trima që dhanë gjithëçka për pavarësinë që ne sot e gëzojmë dhe për flamurin kombëtar shqiptarë.

Falënderim të pa zavëndësueshëm, kanë prindërit që nuk kursejnë aspak të dielave për t`i sjell këta bukurosh e bukuroshe në shkollë dhe shpresojmë se në një të ardhmë me të afërt ky numër të shtohet edhe me shumë dhe festat e rradhës ti bëjmë më spektaktulare së bashku me QIKSHN-në, Shkollën Shqipe » Naim Frashëri», Shkollën e mësim-besimit «Urtësia», Shoqatën Rilindja dhe Radio Rilindjën.

Rrespekte për mësuesit Rexhep Kurtishi, Imri Trena, Mustaf Ibrahimaj, Fatmir Shabani, Ermize Shabani, Enkela Rrokaj dhe Aziz Ajrulahi për një punë të mrekullueshme dhe profesionale që janë duke bërë në edukimin dhe arsimimin e nxënësve në frymën kombëtare.

Rrespekt edhe për veteranin e shkollës shqipe i cili është edhe një ndër themeluesit e kesaj shkolle z.Tahiz Haziri, i cili nuk i ndahet ende kesaj shkolle dhe kolegeve të tij.

Gjithashtu falënderim meritojne edhe mësues të tjerë të shkollës shqipe që ishin pjesë e kësaj shkolle sikurse qe ishin, znj.Nexhmije Mazrekaj, Fikrije Bylykbashi, Luljeta Halitaj, etj.

Urime 28 Nëntori të gjithë shqipëtarëve kudo që gjinden!

Fotografit dhe videon nga ky manifestim mund të ndiqni në profilin tonë në Facebook. Për të shiquar fotot shtypi këtu….

 

Posta vjetore dhe kalendari për vitin 2018!

Të nderuar anëtarë/-e,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ju informon se posta vjetore është në pregatitje e sipër dhe se do të dërgohet me post tek te gjithë anëtarët tanë mbrenda javës së 49. Posta vjetore do të përmbaj kalendarin me kohët e faljes së namazeve për vitin 2018, faturën për pagesën e «Fondit të kufomës» për vitin 2018 dhe një faturë shtesë për ndihmë financiare për pastrimin e borxhit të xhamisë në Sverres gate 8.

QIKSHN ju bënë me dije se pagesa e faturës së «Fondit të kufomës» duhet të paguhet mbrenda afatit të caktuar në faturë, përndryshe e humbni të drejtën e shfrytzimit të këtij fondi në qoftë se fatura nuk paguhet mbenda afatit.

Sa i përket faturës shtesë që është parapar për ndihmë financiare për shlyerjen e borxhit të xhaminë, kjo është një fatur vullnetare dhe secili mund ta paguaj sipas deshirës (fatura nuk është e obigueshme të paguhet). Në qoftë se dikush nuk ka mundesi të paguaj shumën e cila do të jetë e shënuar në fatur, ju mund të paguani atë shumë që ju vet keni mundesi të paguani si psh: kr. 100, 200, 300 ose më shumë.

E njëjta vlen edhe për personat që kan dëshir të kontribojnë me një shumë më të madhe se kr. 1000,-. Pra në qoftë se dikush dëshiron të kontriboj me kr. 2000, 3000 apo më shumë, mund që të paguani atë shumë që dëshironi në xhirrollogarin që është e shënuar në fatur.

Njëhkohësisht lusim të gjithë anëtarët tanë që të bëjnë kontrollin e numrit të anëtarëve dhe në qoftë se numri i anëtarëve, apo shuma e pagesës në faturën e «Fondit të kufomës» nuk përshtatet, në qoftë se ju ka shtuar ndonjë anëtarë i ri në familje dhe keni haruar që ta anëtarësoni tek ne dhe nëse keni bërë ndryshimin e adresës dhe keni haruar që të na informoni, na kontaktoni urgjentisht që ne të bëjmë kontrollimin dhe ndryshimet që janë të nevojshme.

Sa i përket kalendarit dhe kohores së namazeve për vitin 2018, ju mund ta shkarkoni kalendarin në formatin PDF duke shtypur këtu… 

Sponsor kryesor i kalendarit për vitin 2018 është «Al-Khidmat Begravelsesbyrå» – www.alkhidmat.no

Në qoftë se keni ndonjë pyetje apo diçka të pakuptueshme, ju lutemi që të na shruani në e-post adresën adm@qiksh.no dhe ne do te mundohemi që t’ju kthejmë përgjigje sa më shpejtë që të jetë e mundur.

Me respekt

Kryesia e QIKSHN’së

Kremtë festime me rastin e 28. Nëntorit!

Me rastin e festës së 28 Nëntorit, Shkolla Shqipe “NAIM FRASHËRI” dhe e Mësim-Besimit “URTËSIA” do të organizojnë një manifestim solemn me këngë, valle dhe recitime më datën 26. Nëntor 2017 në ora 13:00

Festa do të mbahet në lokalet e Qendrës  Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji në adresën: Sverres gate 8, 0652 OSLO

M I R Ë  S E  V I N I !

Seminar!

QIKSHN në bashkëpunim med SID ftojnë të gjithë të rinjtë shqiptarë të moshës 14 – 35 vjeçare për të marrë pjesë në një seminar të vogël kryesisht për tu argëtuar dhe për tu njohur me njëri-tjetrin.

Programi është si vijon:

  • 18:00 – 18:10 – Hyrje
  • 18:10 – 18:40 – Hummam nga SID do të flasë për SID integrimin e rinisë muslimane në Norvegji (Norvegjisht)
  • 18:40 – 19:10 – Imami i QIKSHN’së do të prezanton veten dhe do të na japë disa këshilla (Shqip)
  • 19:10 – 20:00 – Pica dhe pije.

Vendi: Sverres gate 8, 0652 OSLO

Dita: E Shtunë, 11.11.2017

Ora: 18:00

Personi kontaktues: Berat Redzepi, Mob.: 952 33 546

Mirë se vini!


AIKN i samarbeid med SID inviterer alle albanske ungdommer mellom 14 – 35 år til å delta på et mini seminar der vi skal først og fremst ha det hyggelig sammen og bli kjent med hverandre.

Programmet er som følgende:

  • 18:00 – 18:10 – Introduksjon
  • 18:10 – 18:40 – Hummam fra SID skal snakke om SID integrering av muslimsk ungdom i Norge (Norsk)
  • 18:40 – 19:10 – Imamen i AIKN skal presentere seg og gi oss noen råd (Albansk)
  • 19:10 – 20:00 – Pizza og brus

Sted: Sverres gate 8, 0652 Oslo

Dag: Lørdag, 11.11.2017

Klokka: 18:00

Kontaktperson: Berat Redzepi, Mob.: 952 33 546

Velkommen!