Posta vjetore dhe kalendari për vitin 2019!

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ju informon se posta vjetore është në pregatitje e sipër dhe se do të dërgohet me post tek te gjithë anëtarët tanë mbrenda javës së 51.
 • Vipps QIKSHN

  • Ndihmoni QIKSHN nëpërmjet sistemit Vipps!
 • Dhuro donacion për QIKSHN’në

  • Dhuroni donacion për Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji përmes sistemit "Gofundme"
 • Ajet Kur'anor i rastit

  27|77|dhe, me të vërtetë, ai (Kur’ani) është udhërrëfyes dhe mëshirë për besimtarët.
Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

< 2017 >
Oktober
 • Ingen Arrangementer

Festat e ardhshme

< 2017 >
Oktober
 • Ingen Arrangementer