Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji – QIKSHN
 

Festa e Kurban Bajramit!

  • Dhuro donacion me anë të sistemit Vipps!

  • Dhuro donacion për QIKSHN’në

    • Dhuroni donacion për Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji përmes sistemit "Gofundme"
  • Ajet Kur'anor i rastit

    48|22|E, nëse mohuesit lëshohen në luftë kundër jush, ata, me siguri, do të iknin dhe pastaj nuk do të gjenin as mbrojtës as ndihmës –