Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji – QIKSHN
 

Festa e Kurban Bajramit!

  • Dhuro donacion me anë të sistemit Vipps!

  • Dhuro donacion për QIKSHN’në

    • Dhuroni donacion për Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji përmes sistemit "Gofundme"
  • Ajet Kur'anor i rastit

    36|19|Thanë (pejgamberët): “Fatkeqësia juaj është me ju. Vallë, a për atë që jeni këshilluar (e konsideroni fatkeqësi)? Jo, (por) ju jeni popull që kaloni kufirin në të këqia”.