Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji – QIKSHN
 

Festa e Kurban Bajramit!

  • Dhuro donacion me anë të sistemit Vipps!

  • Dhuro donacion për QIKSHN’në

    • Dhuroni donacion për Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji përmes sistemit "Gofundme"
  • Ajet Kur'anor i rastit

    3|125|Po! Po! (Ju mjaftojnë). Nëse ata ju sulmojnë, bëhuni të durueshëm dhe të dëgjueshëm dhe Zoti juaj menjëherë do t’ju dërgojë në ndihmë pesë mijë engjëj, të shënuar me shenj të dalluar.