Category Archives: Lajme

Ligjërata fetare çdo të Shtunë prej datës 17.11.2018!

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji do të organizojë ligjërata fetare çdo të Shtunë duke filluar nga data 17.11.2018.

Tema: të ndryshme

Ligjërues: Hfz. Ekrem ef. Hasani

Koha: pas namazeve të jacisë

Adresa: Sverres gate 8, 0652 Oslo

Ju mirëpresim të gjithëve!

Print Friendly, PDF & Email

Program manifestiv me rastin e ditëlindjes së Muhamedit a.s.!

I nderuar xhemat i QIKSHN’së,

Eselamu alejkum!

Me rastin e ditëlindjes së Pejgamberit tonë të dashur Muhamedit a.s. jeni të ftuar në manifestimin tonë që do të mbahet më 20.11.2018 (e martë) në lokalet e QIKSHN’së në adresën Sverres gate 8, 0652 Oslo.

Programi do të fillon në ora 1830 (pas namazit të jacisë). Programi është i paraparë vetëm për burra.

Programi për këtë manifestim përmban:

 • Lexim të Kur’anit (Fadil ef. Mustafa)
 • Kaside
 • Ilahije dhe recitale (nga grupi i nxënësëve të shkollës së mësim-besimit «Urtësia»)
 • Poezi (nga disa nxënës të shkollës së mësim-besimit «Urtësia»)
 • Ligjeratë rasti (Hfz. Ekrem ef. Hasani)

Në fund të programit do të shërbehet edhe frute të freskëta, biskota, pije të freskëta, kafe dhe çaj.

Pjesmarrja juaj do ta bën edhe më të begatë këtë datë të rëndësishme në historinë islame.

«Ejani që së bashku të kremtojmë dhe së bashku të shprehim dashurinë ndaj Pejgamberit tonë të dashur Muhamedin a.s.».

Ju mirëpresim!

Vesselamu alejkum – Paqa dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju!

Me respekte të sinqerta,

Imami dhe kryesia e QIKSHN’së

Print Friendly, PDF & Email

Rikujtesë për pagesën e fondit të kufomës!

Të nderuar anëtarë të QIKSHN-së,

Esselamu alejkum – Paqa dhe shpëtimi qoftë mbi ju!                                                     

Të nderuar, urojmë që të jeni mirë e shëndoshë ju dhe familjarët tuaj. Ne si kryesi e këtij institucioni e shohim të arsyeshme t’ju rikujtojmë për çështjet që eventualisht i harroni apo për ndonjë arsye tjetër i leni pas dore. Këtu është fjala për ’’fondin e kufomës’’.

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se me vete bartim edhe vdekjen dhe e dijmë se në ato momente kërkohet një shërbim dhe angazhim jashtzakonisht i madh, prandaj e kemi krijuar këtë fond që të na e zbutë atë gjendje të vështirë si në aspektin emocional poashtu edhe në atë financiarë.

Ju të nderuar e dini se ky fond duhet të paguhet në mënyrë të rregullt për çdo vit, por kohën e fundit ka pasur shumë raste të anëtarëve tanë që kanë ndëruar jetë dhe fatkeqsisht shumica prej tyre nuk kanë bërë pagesën e ‘’fondit të kufomës’’ në mënyrë të rregullt. Ata, ose e kanë futur në harresë ose e bëjnë pa vetëdije.

Prandaj ne, po ua rikujtojmë se pagesa e ‘’fondit të kufomës’’ duhet të  bëhet në mënyrë të rregullt,  sepse në rastet ku anëtari nuk bënë pagesën në mënyr të rregullt, ai e humb të drejtën e shfrytëzimit të këtij fondi dhe atëher kur një familjes i ndodh një rast vdekje, xhamija nuk ua mbulon shpenzimet rreth përgatitjes së kufomës, transportimit dhe varrimit.

Në raste të tilla familja është e obligur që vetë t’i mbulojë këto shpenzime, shuma e së cilës mund të jetë prej kr. 20.000 – 50.000.

Prandaj, kryesia e QIKSHN-së e ka parë  të arsyeshme që edhe njëherë të ua rikujtojë të gjithë anëtarëve të cilët nuk e kanë bërë pagesën e ‘’fondit të kufomës’’ për vitin 2018 që të shfrytzojnë shansin e fundit për pagesën e këtij fondi, sepse nga mesi i muajit “Dhjetorë” sezoni i këtij fondi për vitin 2018 do të mbyllet dhe njëkohësisht do të hapet sezoni për vitin 2019.

Të gjithë anëtarët të cilët dëshirojnë të bëjnë pagesën e këtij fondi për vitin 2018, duhet ta kryejnë pagesën deri më 15.11.2018. Pas kësaj date pagesa për vitin 2018 nuk do të pranohet.

Në emër të kryesisë së QIKSHN-it, ju dëshirojmë shëndet dhe jetë të gjatë në familje dhe njëherit ju falënderojmë për mirëkuptimin!

Për informata më të hollësishme ju lutemi na shkruani në adm@qiksh.no

Esselamu alejkum – Paqa dhe shpëtimi qoftë mbi ju!

Print Friendly, PDF & Email

THIRRJE PËR MBLEDHJE TË PËRGJITHSHME

Të nderuar anëtarë,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare ju bënë thirrje për në mbledhjen e përgjithshme vjetore.

Koha: E shtunë, 10.11.2018, ora.14:00 – 17:30 

Vendi: Në lokalet e Qendrës Islamike Kulturore Shqiptare, adr. Sverres gate 8, 0652 Oslo

Kush: Anëtarët me te drejtë vote, mbi 18 vjet.

Thirreni në mbledhjen  jashtëzakonshme të përgjithshme me agjendën e përkohshme siç vijon:

 • PËRMBAJTA E AGJENDES
 1. Zgjedhja e kryesuesit të mbledhjes       
 2. Zgjedhja e  referentit dhe dy anëtarëve për të nënshkruar protokollin
 3. Takimi është thirrur në mënyrë legjitime
 • RAPORTI VJETOR DHE LLOGARITË PËR VITIN 2017
 1. Raporti vjetor dhe llogaritë për vitin 2017, kryesia paraqet llogarinë për vitin 2017
 • PREZANTIMI I IMAMIT TË RI
 1. Prezantimi i imamit të ri permanent në QIKSHN
 • PLOTËSIM/NDRYSHIM NË KRYESI
 1. Plotësime/ndryshime të disa anëtarëve të kryesisë
 • ÇËSHTJE TJERA
 1. Çështjet duhet të paraqitet me shkrim 14 ditë para mbledhjes së jashtëzakonshme të përgjithshme që do të mbahet  më 10.11.2018
 2. Të tjera
 • SHËRBIM I USHQIMIT TË LEHTË
 1. Pas mbarimit të mbledhjes së përgjithshme vjetore do të shërbehet ushqim i lehtë.

Anëtarët e QIKSH-it që dëshirojnë të aplikojne për në kryesinë e re, mund të paraqesin aplikimet e tyre me shkrim në e-post adresën adm@qiksh.no. Afati i fundit për paraqitjen e aplikimit për në kryesin e re është 05.10.2018

Me respekt

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

Print Friendly, PDF & Email

Dita e Ashures!

Dita e Ashuresë

Ç’është dita e Ashures dhe kur duhet agjëruar?

Fjala “ashura” vjen nga gjuha arabe dhe rrjedh nga rrënja “ashr” që në arabisht do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë e muajit Muharem.

Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur pejgamberi Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re që hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti shkakun.

Ata iu përgjigjën : “Kjo është një ditë e madhe. Atë ditë Allahu e shpëtoi Musain dhe popullin e tij nga dhuna e Faraonit. Si falënderim për këtë, profeti Musa agjëroi atë ditë. Edhe ne për respekt agjërojmë”.

I Dërguari Allahut (salallahu aleihi we selem) u shpreh : “Ne e nderojmë më shumë se ju profetin Musa (salallahu aleihi we selem)”. Duke mbajtur edhe vetë agjërim urdhëroi popullin e tij të agjërojë ditën e ashures. (Muslim, Sijam, 128).

Pasi u bë obligim agjërimi i Ramazanit, i Dërguari i Allahut Muhammedi (salallahu aleihi we selem) solli një liri për këtë temë duke thënë: “Pa dyshim që dita e ashures është një ditë nga ditët e Allahut. Kush të dojë agjëron dhe kush te dojë, jo.” (Buhari, Sami, 57 ; Muslim, Sijam 117).

Agjërimi në ditën e ashures është sunnet (vullnetar). Veçse pejgamberi ynë i nderuar (salallahu aleihi we selem), për të mos u ngjarë hebrenjve, na këshillon që së bashku me ditën e dhjetë të Muharremit, të agjërohet edhe dita e nëntë apo e njëmbëdhjetë, ose të agjërohen tri ditë të njëpasnjëshme.

09. Muharrem 1440 H – E Mërkurë, 19.09.2018 (Syfyri 05:08 – Iftari 19:29)

10. Muharrem 1440 H (Dita e Ashuresë) – E Enjte, 20.09.2018 (Syfyri 05:11 – Iftari 19:26)

11. Muharrem 1440 H – E Premte, 21.09.2018 (Syfyri 05:13 – Iftari 19:23)

I Dërguari i Allahut (salallahu aleihi we selem) në një thënie të tij thotë : “Dallohuni nga tradita e hebrenjve, duke agjëruar një ditë përpara dhe ditën pasuese nga dita e ashures.”(Buhari, Saum69).

Ndërsa në vitin e fundit të jetës së tij ka thënë : “Nëse jetoj edhe vitin që vjen, do të agjëroj ditën e nëntë dhe të dhjetë të ashures.”(Muslimi ; Ebu Davudi).

Ndërsa Ebu Katade transmeton se sahabët e kanë pyetur Pejgamberin (salallahu aleihi we selem) për agjërimin e ditës së Ashures dhe ai u ka thënë : “Agjërimi ditës së Ashures i shlyen gjynahet e vitit të kaluar.” (Muslim, Sijam, 196).

Shkaku i agjërimit të ditës së ashures

Është falënderim për Zotin e Madhëruar që e shpëtoi Musain (alejhi selam) dhe popullin e tij nga faraoni dhe ithtarët e tij, e kjo ka ndodhur në ditën e dhjetë të muajit Muharrem.

Dobitë e agjërimit të kësaj dite

 • Agjërimi i ditës së ashures është synet dhe i preferuar, me që është praktikuar, gjithashtu, nga Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
 • Këtë ditë e kanë agjëruar  edhe shokët e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!) si dhe Musai (alejhi selam) para tyre, ne shenjë falënderimi, ndaj madhërisë së Zotit.
 • Edhe  historikisht kjo ditë ka vlerë  madhështore.
 • Preferohet agjërimi i  një dite para ose pas saj; d.m.th.: (9-10 ose 10-11 muharrem) për t’u dalluar nga hebrenjtë, sepse këtë  e ka urdhëruar Pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).
 • Kjo është çka u përmend në sunet, sa i përket kësaj dite, e çdo gjë tjetër që bëhet në të, është risi (bidat) dhe në kundërshtim me udhëzimin e Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të!).

Kjo është prej mirësisë së Allahut të lartësuar ndaj nesh, sepse na e mundësoi që nëpërmjet agjërimit të një dite, të na falen mëkatet e një viti të plotë; e Allahu është pronar i mirësisë së madhe. Kështu që shpejto, dhe shfrytëzoje këtë mirësi! Filloje vitin tënd të ri me adhurim  dhe punë të mbara, sepse punët e mira i shlyejnë ato të ligat (të këqijat).

 

Print Friendly, PDF & Email
Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

< 2018 >
November
MaTiOnToFr
   1234
567
 • Hele dagen
  07.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

89
 • Hele dagen
  09.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

1011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Festat e ardhshme

< 2018 >
November
 • 07

  Hele dagen
  07.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 09

  Hele dagen
  09.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 20

  Hele dagen
  20.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.

 • 28

  Hele dagen
  28.11.2018

  Nuk ka detaje shtesë për këtë ngjarje.