01. Shevval 1439 H – Fitër Bajrami – Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji