1. pinsedag – Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji