Frigjøringsdagen 1945 – Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji