Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

QIKSHN shpall konkurs për imam!

QENDRA ISLAMIKE KULTURORE SHQIPTARE NË NORVEGJI SHPALL K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS SI IMAM, HATIB DHE MUALIM

Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të ketë të kryer studimet teologjike
 • Të ketë të kryer magjistraturë ose minimum 5 vjet përvojë pune (kusht që e kërkon Norvegjia për aplikimin e lejes së qëndrimit dhe punës)
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese me xhematin
 • Të ketë aftësi organizative
 • Të jetë i vetëdijshëm për rrethanat e vendit ku do të punojë

Përparësi do të kenë kandidatet të cilët:

 • Bashkëshortja të ketë kryer së paku medresenë
 • Të jetë nën moshën 40 – vjeçare
 • Kanë përvojë në detyrën e imamit
 • Kanë përvojë dhe kompetenca pedagogjike të punojë me fëmijët
 • Njohin gjuhën arabe dhe angleze
 • Kanë të kryer studime pasuniversitare
 • Njohin përdorimin e kompjuterit dhe mediumeve sociale
 • Kanë aftësi për shkrime-publikime
 • Kanë aftësi për përgatitje të dokumenteve të nevojshme që i nevojitet qendrës sonë

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ju ofron:

 • Pagë mujore sipas standardeve norvegjeze
 • Banesë në lokalet e qendrës (xhamisë) ose diku tjetër (imami i mbulon harxhimet mujore të banesës)
 • 5 javë (3+2 javë) pushim në përputhshmëri me ligjin norvegjezë (kryesia e qendrës vendos për periudhën e pushimit)
 • Sigurim personal dhe stazh pensionimi sipas standardeve norvegjeze 

Kandidatët e interesuar, kërkesës për punësim duhet t’ia bashkëngjisin edhe këto dokumente:

 • CV-në me të dhënat personale dhe një jetëshkrim të shkurtër rrethe angazhimeve të deritanishme
 • Certifikatë se nuk është i ndjekur dhe nën hetime nga organet e drejtësisë (policia)
 • Kopje të notifikuar të diplomave të ndryshme në origjinal dhe të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes i licencuar. Të gjitha diplomatë dhe përkthimet duhet të jenë të vulosura
 • Deklaratë me shkrim se do t’i kryejë të gjitha shërbimet fetare që QIKSHN do të ketë nevojë

Vërejtje: Përshkrimi i vendit të punës, të drejtat dhe obligimet do të bëhen pasi që kandidati i zgjedhur të pranohet në punë. Të ardhurat personale mujore do të caktohen me vendim të veçantë të kryesisë.

Dokumentet e kompletuara duhet të skanohen dhe të dërgohen në e-post adresën: [email protected]

Konkursi mbetet i hapur deri më 10.10.2020

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Për informata më të hollësishme mund të na shkruani në e-post adresën [email protected]

Oslo, 24.09.2020

Me përshëndetje miqësore,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

Adresa: Sverres gate 8, 0652 OSLO 

E-post: [email protected]

FB: facebook.com/qikshn

Web: http://www.qiksh.no & http://www.aikn.no

Print Friendly, PDF & Email
Vi ønsker at du skal være trygg når du bruker dette nettstedet. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk slik at vi kan analysere hvordan nettstedet benyttes. Vi bruker også cookies for å kunne tilpasse innholdet til deg, og for å kunne målrette annonser til deg.  Trykk «Vis mer» for å lese mer om dette. Vis mer
Accept