Rezervimi i lokalit të QIKSHN-së!

 

 

 

 

 

 

 

 

PAJISJET DHE RREGULLAT PËR MARRJEN ME QIRA TË LOKALIT TË QIKSHN’së

 • LOKALI ËSHTË I PAJISUR ME:
  • Tavolina dhe karrige
  • Mini kuzhinë
  • Projektor
  • Sistem zërimi (lydanlegg)
  • Ashensor për personat me nevoja të veçanta
 • KUSHË MUND TË MERRË ME QIRA LOKALIN?
  • Anëtarët e QIKSHN’së
  • Jo anëtarët e QIKSHN’së
  • Shoqatat shqiptare
  • Biznismenët shqiptarë
 • PËR ÇKA MUND TË MERRNI ME QIRA LOKALIN?
  • Manifestime fetare dhe kulturore
  • Pamje ne raste vdekje
  • Për Mevlude
  • Raste synetimi
  • Takime zyrtare/mbledhje
 • SA ËSHTË ÇMIMI I QIRASË SË LOKALIT?
  • Anëtarët e QIKSHN’së         (kr. 1.500,- për një ditë)
  • Jo anëtarët e QIKSHN’së     (kr. 2.500,- për një ditë)
  • Biznismenët shqiptarë         (kr. 2.500,- për një ditë)
  • Shoqatat shqiptare             (Falas – vetëm për mbledhje)
  • Pamje në raste vdekje        (Falas për të gjithë)
 • SI MUND TË REZERVONI LOKALIN?
  • Lokalin mund ta rezervoni duke kontaktuar kryesinë e QIKSHN’së në
   • Tel.: 22 35 33 72
   • Mobil: 974 66 371
   • E-post: adm@qiksh.no 
 • RREGULLAT PËR MARRJEN ME QIRA
  • Personi që dëshiron të merrë me qira lokalin duhe të bëjë pagesën më së voni 3 ditë para shfrytësimit të lokalit.
  • Pagesa bëhet në xhirollogarinë e QIKSHN’së (1503 21 67524) dhe të vërtetoj se ka bërë pagesën
  • Personi që merrë me qira lokalin ka përgjegjësi për alarmin e zjarrit (Brannalarmin).
  • Në qoftë se alarmi i zjarrit aktivizohet, personi që merrë me qira lokalin është i detyruar të paguaj shpenzimet e zjarrfikësve.
  • Shuma e zjarrfikësve në raste urgjence është nga (kr. 10.000,- deri në kr. 20.000,-)
  • Pirja e duhanit është rrepsishtë e ndaluar
  • Lokali duhet pas çdo përdorimi të pastrohet nga personi që e merrë me qirra lokalin. Në qoftë se lokali nuk pastrohet, atëher personi është i obliguar të paguaj kr. 2.500,- për mosëpastrimin e lokalit
  • Në lokal është rrepsishtë e ndaluar përdorimi i pijeve alkoholike
  • Në lokal është e ndaluar përdorimi i muzikës

Laster kalender...
Powered by Booking Calendar
- Tilgjengelig
23
- Reservert
23
- Avventer behandling
captcha

Print Friendly, PDF & Email