Sharti i parë

AMENTU BIL-LAHI – TË BESUARIT NË ZOTIN XHEL-LE SHANUHU

Themelimi i besimit islam është besimi në një të vetmin Zot, Allahun xhel-le shanuhu, Krijuesin e botës. Kush beson bindshëm në ekzistencën e Allahut xh.sh., Krijuesin e gjithçkahit që e shohim, ai doemos është besimtar i mirë, e njëherë edhe njeri i mirë.

Kurë dimë se na ka krijuar Allahu xh.sh. dhe na ka pajisur me shumë të mira, duke na e dhënë shëndetin dhe mendjen, që të mund të punojmë, jetojmë dhe gjithmonë të përparojmë në jetë, atëherë doemos mbi të gjitha ta duam Allahun xh.sh. dhe ti jemi mirënjohës për dhuratat e Tija. Përveç kësaj, ne patjetër duhet të punojmë gjithçka që Ai na ka urdhëruar, kurse duhet të largohemi prej asaj, që Ai na ka ndaluar.

Pasi mendja jonë nuk është në gjendje që plotësisht ta kuptoj dhe ta njohë qenien e Allahut xh.sh., ne atë e besojmë në bazë të cilësive (sifateve) të Tija, të cilat janë katërmbëdhjetë:

Cilësitë e All-llahut xh.sh. janë:

 • Zot ka dhe ekziston – VUXHUD,
 • Zoti është një – VAHDANIJJET,
 • Zoti është i përhershëm, s’ka fillim – KIDEM,
 • Zoti është i përhershëm, s’ka mbarim – BEKA,
 • Zoti nuk i përngjanë askujt – MUHALEFETUN LIL-HAVDISI,
 • Zoti ekziston nga vetvetiu s’është i nvarur prej askujt – KIJAMUN BI NEFSIHI,
 • Zoti jeton në jetën e Tij të përhershme – HAJAT,
 • Zoti di gjithçka – ILM,
 • Zoti dëgjon çdo gjë – SEM,
 • Zoti sheh gjithçka – BESAR,
 • Zoti me dëshirën e vetë bënë çdo gjë – IRADET,
 • Zoti është i plotfuqishëm – KUDRET,
 • Zoti fol me të folurit e Vet hyjnor – KEMAL,
 • Zoti çdo gjë shpikë dhe zhduk – TEKVIN.

Emri i Zotit është Allah.

Kur emri i Zotit përmendet, dmth. kur shqiptohet emri Allah, duhet thënë: >>Xhel-le shanuhu<<, shkurtimisht shkruhet xh.sh. (që do të thotë: i Lartësuari). Në këtë mënyrë, ne i bëjmë nderim këtij emri të madh.

I Plotfuqishmi Allahu xh.sh. të gjitha cilësitë e veta i ka përmendur në Kur’an. Kurse cilësitë e Veta kryesore i ka theksuar në suren >>Ihlas<<, ku thuhet:

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHUS-SAMED, LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.

Përkthimi:

Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,

Zoti është një.

Zoti është sundues i pakufizuar,

vetëm Atij duhet drejtuar.

Nuk ka lind askënd, as është i lindur.

Atij askush nuk i përngjet.

Allahu xh.sh në shumë vende, në Kur’an e thërret njeriun që të vërej dhe të studioj natyrën, ligjet dhe dukuritë e saja, e në këtë mënyrë do të arrijë deri te njohja dhe përfundimi se ekziston Krijuesi i Plotfuqishëm.

Me të vërtetë , gjithçka që shohim në tokë dhe qiell në mënyrë të përsosur është rregulluar dhe çdo gjë është në shërbim të qëllimeve të veta. Të gjitha zhvillohen dhe lëvizin në rend dhe harmoni të plotë sipas ligjeve të caktuara pa u vonuar aspak.

Mendimet rreth tyre na çojnë në përfundim se ekziston një Fuqi e Lartë, e cila të gjitha këto i drejton dhe sundon, e Ai është i Plotfuqishmi Allahu xh.sh.

Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

mai 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
01.05.2017

Kategori: Festat shtetëroreArbeidernes dag

Arbeidernes dag
02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017 07.05.2017
08.05.2017

Kategori: GeneralFrigjøringsdagen 1945

Frigjøringsdagen 1945
09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 13.05.2017 14.05.2017

Kategori: Festat islame14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat

14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
15.05.2017

Kategori: Festat islame14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat

14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
16.05.2017 17.05.2017

Kategori: Festat shtetëroreGrunnlovsdagen

Grunnlovsdagen
18.05.2017 19.05.2017 20.05.2017 21.05.2017
22.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 25.05.2017

Kategori: GeneralFull måne - [Hëna e plotë]

Full måne - [Hëna e plotë]

Kategori: Festat shtetëroreKristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag
26.05.2017 27.05.2017

Kategori: Festat islame01. Ramazan 1438 H - Fillimi i Agjërimit

01. Ramazan 1438 H - Fillimi i Agjërimit
28.05.2017
29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 02.06.2017 03.06.2017

Kategori: GeneralPinseaften

Pinseaften
04.06.2017

Kategori: Festat shtetërore1. pinsedag

1. pinsedag

Festat e ditës së sotshme

 • , 01.05.2017 – Arbeidernes dag

Festat e ardhëshme

 • , 23.04.2017 – 26/27. Rexheb 1438 H - Lej. Miraxh
 • , 26.04.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 28.04.2017 – 01. Shab'an 1438 H
 • , 01.05.2017 – Arbeidernes dag
 • , 08.05.2017 – Frigjøringsdagen 1945
 • , 14.05.2017 – 14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
 • , 17.05.2017 – Grunnlovsdagen
 • , 25.05.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 25.05.2017 – Kristi Himmelfartsdag