Sharti i parë

AMENTU BIL-LAHI – TË BESUARIT NË ZOTIN XHEL-LE SHANUHU

Themelimi i besimit islam është besimi në një të vetmin Zot, Allahun xhel-le shanuhu, Krijuesin e botës. Kush beson bindshëm në ekzistencën e Allahut xh.sh., Krijuesin e gjithçkahit që e shohim, ai doemos është besimtar i mirë, e njëherë edhe njeri i mirë.

Kurë dimë se na ka krijuar Allahu xh.sh. dhe na ka pajisur me shumë të mira, duke na e dhënë shëndetin dhe mendjen, që të mund të punojmë, jetojmë dhe gjithmonë të përparojmë në jetë, atëherë doemos mbi të gjitha ta duam Allahun xh.sh. dhe ti jemi mirënjohës për dhuratat e Tija. Përveç kësaj, ne patjetër duhet të punojmë gjithçka që Ai na ka urdhëruar, kurse duhet të largohemi prej asaj, që Ai na ka ndaluar.

Pasi mendja jonë nuk është në gjendje që plotësisht ta kuptoj dhe ta njohë qenien e Allahut xh.sh., ne atë e besojmë në bazë të cilësive (sifateve) të Tija, të cilat janë katërmbëdhjetë:

Cilësitë e All-llahut xh.sh. janë:

 • Zot ka dhe ekziston – VUXHUD,
 • Zoti është një – VAHDANIJJET,
 • Zoti është i përhershëm, s’ka fillim – KIDEM,
 • Zoti është i përhershëm, s’ka mbarim – BEKA,
 • Zoti nuk i përngjanë askujt – MUHALEFETUN LIL-HAVDISI,
 • Zoti ekziston nga vetvetiu s’është i nvarur prej askujt – KIJAMUN BI NEFSIHI,
 • Zoti jeton në jetën e Tij të përhershme – HAJAT,
 • Zoti di gjithçka – ILM,
 • Zoti dëgjon çdo gjë – SEM,
 • Zoti sheh gjithçka – BESAR,
 • Zoti me dëshirën e vetë bënë çdo gjë – IRADET,
 • Zoti është i plotfuqishëm – KUDRET,
 • Zoti fol me të folurit e Vet hyjnor – KEMAL,
 • Zoti çdo gjë shpikë dhe zhduk – TEKVIN.

Emri i Zotit është Allah.

Kur emri i Zotit përmendet, dmth. kur shqiptohet emri Allah, duhet thënë: >>Xhel-le shanuhu<<, shkurtimisht shkruhet xh.sh. (që do të thotë: i Lartësuari). Në këtë mënyrë, ne i bëjmë nderim këtij emri të madh.

I Plotfuqishmi Allahu xh.sh. të gjitha cilësitë e veta i ka përmendur në Kur’an. Kurse cilësitë e Veta kryesore i ka theksuar në suren >>Ihlas<<, ku thuhet:

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHUS-SAMED, LEM JELID, VE LEM JULED, VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.

Përkthimi:

Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,

Zoti është një.

Zoti është sundues i pakufizuar,

vetëm Atij duhet drejtuar.

Nuk ka lind askënd, as është i lindur.

Atij askush nuk i përngjet.

Allahu xh.sh në shumë vende, në Kur’an e thërret njeriun që të vërej dhe të studioj natyrën, ligjet dhe dukuritë e saja, e në këtë mënyrë do të arrijë deri te njohja dhe përfundimi se ekziston Krijuesi i Plotfuqishëm.

Me të vërtetë , gjithçka që shohim në tokë dhe qiell në mënyrë të përsosur është rregulluar dhe çdo gjë është në shërbim të qëllimeve të veta. Të gjitha zhvillohen dhe lëvizin në rend dhe harmoni të plotë sipas ligjeve të caktuara pa u vonuar aspak.

Mendimet rreth tyre na çojnë në përfundim se ekziston një Fuqi e Lartë, e cila të gjitha këto i drejton dhe sundon, e Ai është i Plotfuqishmi Allahu xh.sh.

Print Friendly, PDF & Email
Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

oktober 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017

Kategori: Festat islame10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve

10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve
01.10.2017
02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
09.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 14.10.2017 15.10.2017
16.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 19.10.2017

Kategori: GeneralFull måne - [Hëna e plotë]

Full måne - [Hëna e plotë]
20.10.2017 21.10.2017

Kategori: Festat islame01. Safer 1439 H

01. Safer 1439 H
22.10.2017
23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 29.10.2017

Kategori: GeneralVintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]

Vintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]
30.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017

Festat e ardhëshme

 • , 21.09.2017 – 01. Muharrem 1439 H - Viti i Ri i Hixhretit
 • , 22.09.2017 – Høst - [Vjeshta]
 • , 30.09.2017 – 10. Muharrem 1439 H - Dita e Ashureve
 • , 19.10.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 21.10.2017 – 01. Safer 1439 H
 • , 29.10.2017 – Vintertid - [Ndrimi i orës - Koha dimërore]
 • , 18.11.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 19.11.2017 – 01. Rebiul-Evvel 1439 H
 • , 28.11.2017 – Pavarësia e Shqipërisë
 • , 30.11.2017 – 12. Rebiul-Evvel 1439 H - Mevludi