Gusli

Definicioni: Të larët e trupit nga xhunubi, hajdi dhe nifasi (menstruacionet) quhet «gusul». All-llahu xh.sh. e ka bërë të mundur që çdo njeri kur të arrijë në moshën madhore, me disa shenja ta kuptojë se ky njeri është i ngarkuar me detyra (obligime) fetare. 

Tek meshkujt: kur i riu arrin moshën 15 vjeçare, ndodh edhe më parë, në disa raste nga organi i urinës fillon t`i dalë një ujë i bardhë i cili quhet spermë, e me këtë shenjë kuptohet se ky ka hyrë në moshën madhore (bylyk).

Tek femrat: kur femra i mbush 13 vjet, por mund edhe më parë kjo varet nga kushtet klimatike në të cilën jeton, sepse në vendet e nxehta shenjat e pjekurisë, fillojnë të duken edhe më herët. Nga organi i urinës së femrës fillon tì rrjedhë një lloj gjaku që quhet hajd (menstruacion). Në rastet e posa përmendura meshkujt ose femrat konsiderohen të papastër.

SHKAQET TË CILA LARJEN E TRUPIT E BËJNË FARZ

 • Polucioni pas ëndërrimeve të cilat shkaktojnë shpërthimin e spermës, dhe nga kjo hetohet gjurmë në rroba ose shtroje, dhe nga qitja e spermës pas ngacmimit të epsheve
 • Pas përfundimit të hajzit dhe nifasit
 • Pas çdo kënaqësie seksuale (me ejakulacion ose pa të)

FARZET E GUSLIT

 • Të shpëlarit e gojës
 • Të shpëlarit e hundës
 • Të larit e tërë trupit, deri sa të mos mbetet edhe pjesa më e vogël e lëkurës pa larë

SUNNETET E GUSLIT

 • Nijeti (vendosja) për të larë trupin nga xhunubi
 • Të përmendurit Zotin në fillim
 • Të mënjanohet ndyrësia nga trupi, para se të filLoj të lajë tërë trupin
 • Të merRet abdes para larjes së trupit
 • Të fërkohet trupi gjatë larjes
 • Të fillohet larja prej kresë, anën e djathtë, pastaj të majtën
 • Tri herë të lahet trupi në tërësi

KUR NJERIU ËSHTË I PAPASTËR (xhunub) E KA TË NDALUAR:

 • Faljen e namazit
 • Leximin e Kur’anit
 • Hyrjen në xhami
 • Tavafin rreth Qabes

HAJDI-NIFASI-ISTIHADA

Këto janë dukuri të veçanta që i përkasin gjinisë femërore, të cilat janë të lidhura me funksionet e organeve trupore të tyre.

HAJDI (Menstruacioni): është dukuri periodike e femrave të moshës madhore, kur nga mitra fillon të rrjedhë gjak, gjatë ditëve të caktuara. Zakonisht kjo rrjedhje e gjakut zgjat 3 ditë deri në 10 ditë.

NIFASI: I përngjan hajdit, që te femra paraqitet pas lindjes së fëmijës. Nifas mund të mos ketë femra fare, e më së shumti nifasi zgjatë 40 ditë, në qoftë se vazhdon rrjedhja mbi 40 ditë, ajo nuk është më nifas por është istihada. Nuk konsiderohet gruaja e pastër përderisa të jetë me hajd ose me nifas. Në këtë gjendje femra nuk mund të falet e as të agjërojë.

ISTIHADA: Quhet rrjedhja e gjakut te femra jashtë periodës së hajdit dhe nifasit. Në këtë gjendje femra konsiderohet e pastër, ka të drejtë ti kryej të gjitha obligimet fetare.

Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

februar 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 04.02.2017 05.02.2017
06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 11.02.2017 12.02.2017
13.02.2017 14.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 17.02.2017

Kategori: Festat kombëtarePavarësia e Kosovës

Pavarësia e Kosovës
18.02.2017 19.02.2017
20.02.2017 21.02.2017 22.02.2017

Kategori: GeneralVinterferie - Alle skoler

Vinterferie - Alle skoler
23.02.2017

Kategori: GeneralVinterferie - Alle skoler

Vinterferie - Alle skoler
24.02.2017

Kategori: GeneralVinterferie - Alle skoler

Vinterferie - Alle skoler
25.02.2017 26.02.2017

Kategori: GeneralFastlavn

Fastlavn

Kategori: GeneralFull måne [Hëna e plotë]

Full måne [Hëna e plotë]
27.02.2017 28.02.2017

Kategori: Festat islame01. Xhumadel-Uhra 1438 H

01. Xhumadel-Uhra 1438 H
01.03.2017 02.03.2017

Kategori: Festat islame02/03. Rexhep 1438 H - Lejl. Regaib]

02/03. Rexhep 1438 H - Lejl. Regaib]
03.03.2017

Kategori: Festat islame02/03. Rexhep 1438 H - Lejl. Regaib]

02/03. Rexhep 1438 H - Lejl. Regaib]
04.03.2017 05.03.2017

Festat e ardhëshme

 • , 31.12.2016 – Nyttårsaften
 • , 01.01.2017 – Første nyttårsdag [Dita e parë e vitit të ri]
 • , 28.01.2017 – Full måne [Hëna e plotë]
 • , 29.01.2017 – 01. Xhumadel-Ula 1438 H
 • , 17.02.2017 – Pavarësia e Kosovës
 • , 22.02.2017 – Vinterferie - Alle skoler
 • , 26.02.2017 – Fastlavn
 • , 26.02.2017 – Full måne [Hëna e plotë]
 • , 28.02.2017 – 01. Xhumadel-Uhra 1438 H
 • , 02.03.2017 – 02/03. Rexhep 1438 H - Lejl. Regaib]