Gusli

Definicioni: Të larët e trupit nga xhunubi, hajdi dhe nifasi (menstruacionet) quhet «gusul». All-llahu xh.sh. e ka bërë të mundur që çdo njeri kur të arrijë në moshën madhore, me disa shenja ta kuptojë se ky njeri është i ngarkuar me detyra (obligime) fetare. 

Tek meshkujt: kur i riu arrin moshën 15 vjeçare, ndodh edhe më parë, në disa raste nga organi i urinës fillon t`i dalë një ujë i bardhë i cili quhet spermë, e me këtë shenjë kuptohet se ky ka hyrë në moshën madhore (bylyk).

Tek femrat: kur femra i mbush 13 vjet, por mund edhe më parë kjo varet nga kushtet klimatike në të cilën jeton, sepse në vendet e nxehta shenjat e pjekurisë, fillojnë të duken edhe më herët. Nga organi i urinës së femrës fillon tì rrjedhë një lloj gjaku që quhet hajd (menstruacion). Në rastet e posa përmendura meshkujt ose femrat konsiderohen të papastër.

SHKAQET TË CILA LARJEN E TRUPIT E BËJNË FARZ

 • Polucioni pas ëndërrimeve të cilat shkaktojnë shpërthimin e spermës, dhe nga kjo hetohet gjurmë në rroba ose shtroje, dhe nga qitja e spermës pas ngacmimit të epsheve
 • Pas përfundimit të hajzit dhe nifasit
 • Pas çdo kënaqësie seksuale (me ejakulacion ose pa të)

FARZET E GUSLIT

 • Të shpëlarit e gojës
 • Të shpëlarit e hundës
 • Të larit e tërë trupit, deri sa të mos mbetet edhe pjesa më e vogël e lëkurës pa larë

SUNNETET E GUSLIT

 • Nijeti (vendosja) për të larë trupin nga xhunubi
 • Të përmendurit Zotin në fillim
 • Të mënjanohet ndyrësia nga trupi, para se të filLoj të lajë tërë trupin
 • Të merRet abdes para larjes së trupit
 • Të fërkohet trupi gjatë larjes
 • Të fillohet larja prej kresë, anën e djathtë, pastaj të majtën
 • Tri herë të lahet trupi në tërësi

KUR NJERIU ËSHTË I PAPASTËR (xhunub) E KA TË NDALUAR:

 • Faljen e namazit
 • Leximin e Kur’anit
 • Hyrjen në xhami
 • Tavafin rreth Qabes

HAJDI-NIFASI-ISTIHADA

Këto janë dukuri të veçanta që i përkasin gjinisë femërore, të cilat janë të lidhura me funksionet e organeve trupore të tyre.

HAJDI (Menstruacioni): është dukuri periodike e femrave të moshës madhore, kur nga mitra fillon të rrjedhë gjak, gjatë ditëve të caktuara. Zakonisht kjo rrjedhje e gjakut zgjat 3 ditë deri në 10 ditë.

NIFASI: I përngjan hajdit, që te femra paraqitet pas lindjes së fëmijës. Nifas mund të mos ketë femra fare, e më së shumti nifasi zgjatë 40 ditë, në qoftë se vazhdon rrjedhja mbi 40 ditë, ajo nuk është më nifas por është istihada. Nuk konsiderohet gruaja e pastër përderisa të jetë me hajd ose me nifas. Në këtë gjendje femra nuk mund të falet e as të agjërojë.

ISTIHADA: Quhet rrjedhja e gjakut te femra jashtë periodës së hajdit dhe nifasit. Në këtë gjendje femra konsiderohet e pastër, ka të drejtë ti kryej të gjitha obligimet fetare.

Ktheu në krye të faqesKtheu në krye të faqes

Festat e ardhëshme

Kalendari

mai 2017
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
01.05.2017

Kategori: Festat shtetëroreArbeidernes dag

Arbeidernes dag
02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017 07.05.2017
08.05.2017

Kategori: GeneralFrigjøringsdagen 1945

Frigjøringsdagen 1945
09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 13.05.2017 14.05.2017

Kategori: Festat islame14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat

14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
15.05.2017

Kategori: Festat islame14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat

14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
16.05.2017 17.05.2017

Kategori: Festat shtetëroreGrunnlovsdagen

Grunnlovsdagen
18.05.2017 19.05.2017 20.05.2017 21.05.2017
22.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 25.05.2017

Kategori: GeneralFull måne - [Hëna e plotë]

Full måne - [Hëna e plotë]

Kategori: Festat shtetëroreKristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag
26.05.2017 27.05.2017

Kategori: Festat islame01. Ramazan 1438 H - Fillimi i Agjërimit

01. Ramazan 1438 H - Fillimi i Agjërimit
28.05.2017
29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 02.06.2017 03.06.2017

Kategori: GeneralPinseaften

Pinseaften
04.06.2017

Kategori: Festat shtetërore1. pinsedag

1. pinsedag

Festat e ditës së sotshme

 • , 01.05.2017 – Arbeidernes dag

Festat e ardhëshme

 • , 23.04.2017 – 26/27. Rexheb 1438 H - Lej. Miraxh
 • , 26.04.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 28.04.2017 – 01. Shab'an 1438 H
 • , 01.05.2017 – Arbeidernes dag
 • , 08.05.2017 – Frigjøringsdagen 1945
 • , 14.05.2017 – 14/15 Shab'an 1438 H - Lejl. Berat
 • , 17.05.2017 – Grunnlovsdagen
 • , 25.05.2017 – Full måne - [Hëna e plotë]
 • , 25.05.2017 – Kristi Himmelfartsdag