Regjistrimi i nxënsëve

Formulari për regjistrimin e nxënësëve
Regjistrimi i nxënësëve prej moshës 6 deri në moshën 15 vjeçare. Regjistrimi mund të bëhet duke e plotësuar këtë formular ose direkt në zyrën e QIKSHN-së. Pas regjistrimit do të klasifikohen nxënësit në bazë të moshës dhe do të informoheni për orarin.
reCAPTCHA is required.

Print Friendly, PDF & Email