Anëtarëso fëmijët

Formulari për anëtarësimin e fëmijëve në QIKSHN
   

A e dini se

Sipas § 3.3 Përkatësi dhe anëtarësim  ligjin e kishës fëmijët automatikisht anëtarësohen  kishën e Norvegjisë. Për këtë shkak është me rëndësi   bëni anëtarësimin tuaj dhe  anëtareve familjes suaj  një bashkësi fetare islamike.

Sipas § 3.6 Përkatësi dhe anëtarësim fëmijët e moshës mbi 15 vjeç mundet vet  anëtarësohen apo ç’regjistrohen  një bashkësi fetare (përfshirë edhe kishën norvegjeze).

 gjitha bashkësitë– dhe botëkuptimet fetare përfitojnë ndihmë për kokë anëtari nga shteti dhe komuna përputhje me kishën norvegjeze për kokë anëtariNuk dëshironi  pjesa juaj e ndihmës  shkon tek një qendër islamike?

Ju duhet patjetër personalisht  gjeni se ku jeni i regjistruar  parëPër  gjetur se a jeni anëtarë
kishës norvegjezeju mund  kontrolloni veten online duke u kyqur me BankID direkt  sistemin e ishës norvegjeze këtu, ose kontaktoni me ata . tlf.: 23 08 12 00, faks: 23 08 12 01, e-post: post.kirkeradet@kirken.no

Fëmijët e juaj nuk mund  jenë  regjistruar njëkohësisht  dy institucione fetare dhe prindërit apo kujdestari duhet personalisht ti ç’anëtarëson fëmijët nga kisha shtetërore norvegjeze apo bashkësia fetare ku ata janë të regjistruar para se  bëhen anëtarë  QIKSHN. Për informata  hollësishme ju lutemi shtypni këtu

Për ti regjistruar fëmijët e juaj si anëtarë  QIKSHN ju duhet   mbushni formularin që gjeni  poshtë ose duke e mbushur formularin që mund ta shkarkoni këtu… dhe dërgoni me post në adresën:

Albansk Islamsk Kultursenter, Sverres gate 8, 0652 Oslo

Në qoftë se keni edhe anëtarë tjerë të familjes mbi moshën 15 vjeçare që dëshirojnë të anëtarsohen, ju lutemi mbushni formularin e posatshëm për të rritur “Formularin për anëtarësimin e të rriturve në QIKSHN”

TË DHËNAT PERSONALE TË FËMIJËS SË PARË:
TË DHËNAT PERSONALE TË FËMIJËS SË DYTË:
TË DHËNAT PERSONALE TË FËMIJËS SË TRETË:

Page Break

TË DHËNAT E PRINDËRVE OSE KUJDESTARIT:
Të dhënat personale të babait ose kujdestarit:
Të dhënat personale të nënës ose kujdestarit:
reCAPTCHA is required.

 

Print Friendly, PDF & Email