Kryesia

Fatmir Shabani
Kryetar / Styreleder
+47 950 41 406fatmir.shabani@qiksh.nowww.qiksh.no
Berat Redzepi
Nënkryetar / Nestleder
+47 952 33 546berat.redzepi@qiksh.nowww.qiksh.no
Nuriman Zekiri
Përgjegjës i besimit / Forstander
+47 452 70 008nuriman.zekiri@qiksh.nowww.qiksh.no
Ben Dzelili
Përgjegjës ekonomik / Økonomiansvarlig
+47 916 68 385ben.dzelili@qiksh.nowww.qiksh.no
Dzevair Dema
Menaxher i operacioneve / Driftsansvarlig
+47 992 70 122xhevair.dema@qiksh.nowww.qiksh.no
Sevdali Dzelili
Menaxher i operacioneve / Driftsansvarlig
+47 480 88 879sevdali.dzelili@qiksh.nowww.qiksh.no
Muhamed Murat
Përgjëgjës administrativ / Administrativ ansvarlig
+47 997 39 371muhamed.murat@qiksh.nowww.qiksh.no
Muhamed Iseni
Koordinator i rinisë / Ungdomskoordinator
+47 465 47 616muhamed.iseni@qiksh.nowww.qiksh.no
Rexhep Januzi
Përgjegjës i aktiviteteve / Aktivitetsansvarlig
+47 950 90 372rexhep.januzi@qiksh.nowww.qiksh.no
Mamudije Asani
Përgjegjës për sektorin e motrave muslimane dhe fondit të kufomës / Ansvarlig for muslimske søster sektoren og gravferd fondet
+47 934 05 284mamudije.asani@qiksh.nowww.qiksh.no
Fixhirije Rafuna
Zëvendëse për sektorin e motrave muslimane / Vara for muslimsk søster sektoren
+47 468 39 554motramuslimane@qiksh.nowww.qiksh.no
Jetmir Rustemi
Webmaster
+47 993 94 358webmaster@qiksh.nowww.qiksh.no
Berat Hashani
Imam
+47 451 83 102berat.hashani@qiksh.nowww.qiksh.no
Imran Iseni
Përgjegjës i sektorit të rinisë muslimane / Ansvarlig for den islamske ungdomssektoren
+47 901 20 508imran.iseni@qiksh.nowww.qiksh.no
Print Friendly, PDF & Email