Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

Regjistrimi i nxënsëve

Formulari për regjistrimin e nxënësve

  • Qendra Islamike Kulturore Shqiptare sikurse viteve të kaluara edhe sivjet ka filluar regjistrimin e vitit shkollor andaj edhe lëshojmë këtë

    NJOFTIM

    Njoftohen prindërit që ti regjistrojmë fëmijët e tyre prej moshës 6 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare.

    Regjistrimi mund të bëhet duke e mbushur këtë formular, por edhe drejtpërdrejt në zyrën e QIKSH-së.

    Pas regjistrimit do të klasifikohen nxënësit në bazë të moshës dhe do t'ju informojme për orarin.

 

Verifikim

Print Friendly, PDF & Email