Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji

Kryesia

Fatmir Shabani

Kryetar

Berat Redzepi

Nënkryetar

Mamudije Asani

Përgjegjës i besimit (Forstander)

Fixhirije Rafuna

Anëtare e krysisë / Përgjegjëse për sektorin e motrës muslimane

Rexhep Januzi

Përgjegjës i aktiviteteve

Imran Iseni

Përgjegjës i sektorit të rinisë islame

Print Friendly, PDF & Email