Doruntina Neziri

Kryetare e sektorit të rinisë muslimane për vajza pran QIKSHN-së

Print Friendly, PDF & Email
  • Location: Sverres gate 8, 0652 Oslo

Almire Latifi

Zëvendëse (Varamedlem) i sektorit të rinisë muslimane për vajza pran QIKSHN-së

Print Friendly, PDF & Email
  • Location: Sverres gate 8, 0652 Oslo

Imran Iseni

Kryetarë i sektorit të rinisë muslimane për djemë pran QIKSHN-së

Print Friendly, PDF & Email
  • Location: Sverres gate 8, 0652 Oslo

Ajdin Latifi

Zëvendës (Varamedlem) i sektorit të rinisë muslimane për djemë pran QIKSHN-së

Print Friendly, PDF & Email
  • Location: Sverres gate 8, 0652 Oslo