Vizita e ambasadorit të ri të Maqedonis së Veriut Prof. Dr. Driton Kuqi

Inshte kënaqësi dhe nderë i veqant që sot kishim prezent Ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Qendër.

Ambasadori mbajti një fjalim të shkurtër, ku gjithashtu i përshëndeti bashkatdhetarët.

Ndër të tjera, Ambasadori ndau një dhuratë për Qendrën, ku Kryetari i Qendrës, z.Fatmir Shabani pranoi dhuratën.

Ambasadori për disa orë qëndroi në Qendër, ku ndau momente të këndshme me bashkatdhetarët.

Ne lusim Zotin Fuqiplotë që Ambasadorit të ia lehtësoj misionin dhe punën e tij këtu në Norvegji.

Print Friendly, PDF & Email