Posta vjetore dhe kalendari për vitin 2024

Të nderuar anëtarë/-e,

Qendra Islamike Kulturore Shqiptare në Norvegji ju informon se posta vjetore është në pregatitje e sipër dhe se do të lëshohet në post ka fundi i javës së parë të vitit 2024.

Posta vjetore do të përmbaj:

  • kalendarin me kohët e faljes së namazeve për vitin 2024,
  • faturën për pagesën e “Fondit të kufomës” për vitin 2024,
  • fletushkën rreth “Fondin e kufomës” dhe
  • një faturë shtesë për ndihmë financiare për pastrimin e borxhit të xhamisë

QIKSHN ju bënë me dije se pagesa e faturës së “Fondit të kufomës” që do ta pranoni së bashku me kalendarin e vitit 2024, do duhet të paguhet mbrenda afatit të caktuar në faturë, përndryshe e humbni të drejtën e shfrytzimit të këtij fondi në qoftë se fatura nuk paguhet mbenda afatit.

Sa i përket faturës shtesë që është parapar për ndihmë financiare për shlyerjen e borxhit të xhamisë, kjo është një fatur vullnetare dhe secili mund ta paguaj sipas deshirës (fatura nuk është e obligueshme të paguhet, por do ishte një mbështetje e madhe për qendrën tonë nëse ju bëni pagesën e kësaj fature). Në qoftë se dikush nuk ka mundesi të paguaj shumën e cila do të jetë e shënuar në fatur, ju mund të paguani atë shumë që ju vet keni mundesi ta paguani si psh: kr. 100, 200, 300 ose më shumë.

E njëjta vlen edhe për personat që kan dëshir të kontribojnë me një shumë më të madhe se kr. 1000,-. Pra në qoftë se dikush dëshiron të kontriboj me kr. 2000, 3000 apo më shumë, mund që të paguani atë shumë që dëshironi në xhirrollogarin që do të jetë e shënuar në fatur.

Njëkohësisht lusim të gjithë anëtarët tanë që të bëjnë kontrollin e numrit të anëtarëve dhe në qoftë se numri i anëtarëve, apo shuma e pagesës në faturën e “Fondit të kufomës” nuk përshtatet, në qoftë se ju është shtuar ndonjë anëtarë i ri në familje tuaj dhe keni haruar që ta anëtarësoni tek ne dhe nëse keni bërë ndryshimin e adresës dhe keni haruar që të na informoni, na kontaktoni urgjentisht që ne të bëjmë kontrollimin dhe ndryshimet që janë të nevojshme.

Kalendarin e vitit 2024, ju mund ta shkarkoni këtu…

Në qoftë se keni ndonjë pyetje apo diçka të pakuptueshme, ju lutemi që të na shruani në e-post adresën adm@qiksh.no dhe ne do te mundohemi që t’ju kthejmë përgjigje sa më shpejtë që të jetë e mundur.

Me respekt,

Kryesia e QIKSHN’së

Print Friendly, PDF & Email