Thirrje për në mbledhje të përgjithëshme vjetore / Innkalling til ordinær generalforsamling!

 

Print Friendly, PDF & Email