Kuvendi vjetor 2014!

Esselamun Alejkum!
Drejtuar anëtarëve te QIKSHN-së!

Thirrje për mbledhjen vjetore, (generalforsamling)!
E premte 31.01.2014 ora 13:30 (pasi të falet namazi i xhumasë) në xhamin e re në Sverres gate 8, 0652 Oslo.

Të nderuar zotëri/zonjë.

Kryesia e QIKSHN-së në mbledhjen e saj konstituive të mbajtur më 15.01.2014 bazuar në statutin e QIKSHN-së, shpall mbledhjen vjetore (generalforsamling).

Rendi i ditës:

  1. Buxheti 2013 (hirjet dhe daljet)
  2. Perfundimi i objektit te ri në Sverres gate 8
  3. Rezultatet e vitit 2013
  4. Projektet e vitit 2014

Për pyetje, kritika dhe sugjerime, ju lutemi drejtoni me shkrim tek kryesia e QIKSHN-së deri më 30.01.2014.

Për informata më të hollësishme na shkruani në e-post adresën adm@qiksh.no

 

Me respekt

Kryesia e QIKSHN’it

Fati Abdiu (kryetar)

Print Friendly, PDF & Email