Procesi mësimor në QIKSHN gjatë vitit shkollor 2013/2014!

Sikurse edhe viteve të kaluara, edhe sivjet shkolla Islame “Urtësia” zhvilloi procesin mësimor në kuadër të QIKSHN-së.

Procesi mësimor  filloi në  Shtatorit të vitit 2013 dhe përfundon me 01. Qershor 2014.

Në shkollën Islame “Urtësia” nxënësit vijuan mësimin  në bazë të grupmoshave dhe atë me sa vijon:

 

Nxënësit e leximit të Kuranit (Hatme)- grupmosha e të rriturve.

1. Hxh.  Ziber Deari

2. Hxh.  Muhamed Neziri

3. Hxh. Abdulxhemil  Zeneli

4. Hxh. Abdul Kerim

5. Berat Rexhepi

6. Hxh. Mustaf Ajruli

7. Hxh. Nexhat Tahiri

(Këta nxënës kan lexuar Kur’anin për së dyti deh për së treti)

 

Grupmosha e të rinjëve të cilët  lexojnë Kur`an:

1. Edin Rexhepi

2. Lejla Rexhepi

3. Aida Rexhepi

4. Benjamin Esati

5. Ilmi Esati.

( Këta nxënës kan filluar leximin e Kur’anit për së dyti dhe për së treti)

 

Grupmosha  e të vegjëlve të cilët lexojnë Kur`an:

1. Behar Kovaqi

2. Ajdin Latifi

3. Almire latifi

4. Valmir Jakupi

5. Alban Bajrami

6. Ardian fetishi

7. Ardiana Asani

8. Besmira Kaloshi

9. Elisa Kaloshi

10. Xhejda Jurushi

11. Vullnet Zenuni

12. Sara Fejzullahi

13. Elham Ollomani

14. Semir Latifi

15. Emine Ollomani

16. Xhelal Jurushi.

(Këta nxënës janë para  përfundimit  të leximit të Kur’anit )

 

Nxënësit  të cilët mësuan  bazat e fesë Islame  te profesor Fatmiri  dhe prof. Fati Abdi:

1. Elmedina Bullici

2. Diellza Bullici

3. Benjamin Bullici

4. Ensar Bullici

5. Lirije Bullici

6. Hasan Bullici

7. Altina Bela

8. Isma Vila

9. Veron Vila

10. Melisa Bakiu

11. Albin Bakiu

12. Enis Isakaj

13. Fisnik Bela

14. Premtim Bela

15. Lavdrim Latifi

16. Halime Bexheti

17. Nermine Bexheti

18. Laureta Bajrami

19. Anesa Fehimi

Pra mund të themi se gjatë vitit shkollor  2013/2014 në shkollën  ”Urtësia” mësuan 47 nxënës  dhe mësimi  përfundon me 01. Qershor 2014 ku edhe do të organizohet manifestimi i përfundimit të vitit shkollor dhe do të bëhet duaja e Hatmës pas namazit të drekës.

Mbesim me shpresë se vitin e ardhëshëm të filloj procesi  i mësimit shkollor në kohë dhe interesimi i prindërve për ti regjistruar fëmijët e tyre të jet më i madhë.

Dr. Musli Verbani

Imam në QIKSHN

Print Friendly, PDF & Email