U realizua me sukses “Tribuna Islame”

Të nderuar anëtar/-e,

Me datën 10.05.2014 me sukses u realizua “Tribuna Islame” në lokalet e QIKSHN-së e cila o organizua nga sektori i motrës muslimane.

Në këtë tribun morën pjesë rreth 500 pjesëmarrës të sektorit të motrës muslimane pranë QIKSHN-së ku me vëmendje u ndjek ligjerata e te dy ligjerueseve pjesëmarrse.

Sektori i motrës muslimane edhe në të ardhmen do të vazhdoj aktivitetet për të organizuar aktivitete te tilla.

Pas tribunës u organizua një drek solemne për të gjithe pjesemarset ku të gjithe u ndane të lumtur dhe me shpres se organizimet te cilat i bene QIKSHN dhe sektori i motrës muslimane te jenë frytedhënese.

 

Me respekte

Sektori i motrës muslimane pran QIKSHN-së

Print Friendly, PDF & Email